Firma zaczęła działalność w 1984 roku. Do 31.12.2012 r. działała jako Zakład Instalacyjno – Budowlany ELTOR Eugeniusz Figurski; ul. Torowa 19; 59-800 Lubań. Z dniem 01.01.2013 r. doszło do zmiany organizacyjno – prawnej prowadzonej przez nas działalności, dotychczas działające przedsiębiorstwo zostało wniesione aportem do spółki komandytowej pod nazwa ELTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Komplementariuszem jest firma ELTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez Zarząd w osobach 

  • Prezes Zarządu – Eugeniusz Figurski
  • Wiceprezes Zarządu – Teresa Figurska
  • Prokurent – mgr Agnieszka Figurska