• Usługi budowlane
  • Wynajem maszyn i urządzeń
  • Prace wodno – kanalizacyjne
  • Budowa sieci ciepłowniczych
  • Kompleksowa budowa dróg
  • Pogotowie energetyczne
  • Budowa sieci i przyłączy energetycznych
  • Budowa oświetlenia drogowego

Zakres działania : Dolny Śląsk