Zapytanie ofertowe nr 05/2017 z dnia 12.01.2018 r. 

Wykonanie robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu pn.: Głęboka modernizacja energetyczna hali przemysłowej zlokalizowanej przy Alei Niepodległości 12A w Lubaniu.

 • Zapytanie Ofertowe nr 5/207   -> POBIERZ
 • Załącznik do zapytania nr 1     -> POBIERZ
 • Załącznik do zapytania nr 2     -> POBIERZ
 • Załącznik do zapytania nr 3     -> POBIERZ
 • Załącznik do zapytania nr 4     -> POBIERZ
 • Zmiana zapytania ofertowego nr 5 z dnia 16.01.2018 r. -> POBIERZ

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ —  POBIERZ

 ——————————————————————————————————————–

Zapytanie ofertowe nr 01/2017 z dnia 23.01.2018 r.

Wykonanie robót w zakresie ocieplenia połaci dachowej pianką poliuretanową w ramach projektu pn. Głęboka modernizacja energetyczna hali przemysłowej zlokalizowanej przy Alei Niepodległości 12A w Lubaniu

 • Zapytanie Ofertowe nr 01/2017 -> POBIERZ
 • Załącznik do zapytania nr 1     -> POBIERZ
 • Załącznik do zapytania nr 2     -> POBIERZ
 • Załącznik do zapytania nr 3     -> POBIERZ
 • Załącznik do zapytania nr 4     -> POBIERZ
 • Załącznik do zapytania nr 5    -> POBIERZ
 • Załącznik do zapytania nr 6    -> POBIERZ