Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-ELTOR-1024x358.jpg
 • Przebudowa oraz budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory k1/2 do budynku przy ul. Gałczyńskiego 68 w Bolesławcu kwiecień – sierpień 2017 r. – Zamawiający – Zakład Energetyki Cieplnej w Bolesławcu
 • Zadanie nr 1: Przebudowa magistrali ciepłowniczej (kolektor główny) od budynku Ciepłowni Centralnej do komory K/O przy ul. Gałczyńskiego w Bolesławcu; Zadanie nr 2: Przebudowa magistrali ciepłowniczek „śródmiejska” na odcinku od komory K/O do komory K2/1/3 w rejonie ul. Gałczyńskiego w Bolesławcu kwiecień – sierpień 2017 r. – Zamawiający – Zakład Energetyki Cieplnej w Bolesławcu
 • Modernizacja linii kablowej 20 kV od stacji PT-76107 do stacji PT-76108 w Lubaniu przy ul. Granicznej i Piramowicza kwiecień – sierpień 2017 r. – Zamawiający – Tauron Dystrybucja S.A.
 • Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego na działce nr 313 w obrębie 8 przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu maj – sierpień 2017 r. – Zamawiający – Zakład Energetyki Cieplnej w Bolesławcu
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Sikorskiego dz. nr 149 DR w Gryfowie Śląskim cz. I – Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej cz. II – Przebudowa nawierzchni czerwiec- wrzesień 2017 r. – Zamawiający – Gmina Gryfów Śląski
 • Budowa oświetlenia Placu Strażackiego w Lubaniu lipiec – wrzesień 2017 r. – Zamawiający – Gmina Miejska Lubań
 • Budowa chodników, remont dróg oraz przebudowa uzbrojenia podziemnego ulic Karłowicza, Szymanowskiego i Wieniawskiego w Bogatyni lipiec – listopad 2017 r. – Zamawiający – Gmina Bogatynia
 • Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki w Lubaniu lipiec – wrzesień 2017 r. – Zamawiający – Gmina Miejska Lubań
 • Sieć ciepłownicza i przyłącza preizolowane 2 x ϕ139,7/225 – 2 x ϕ33,7/90 od istniejącej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego, Kilińskiego, Śmiałej, Przodowników Pracy, Piastowskiej w Bogatyni wraz z z odtworzeniem terenu lipiec – listopad 2017 r. – Zamawiający – Przedsiębiorstwo Energetyki Cielnej w Bogatyni
 • Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy Alei Wojska Polskiego w Mirsku sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r. – Zamawiający – Gmina Mirsk
 • Remont ulicy Spółdzielczej i Ratuszowej w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg na Starym Mieście w Lubaniu” wrzesień 2017 r. – lipiec 2018 r. – Zamawiający – Gmina Miejska Lubań
 • Budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków wielorodzinnych przy ul. Kwiatowej w Lubinie w systemie zaprojektuj i wybuduj kwiecień – czerwiec 2018 r. – Zamawiający – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy
 • Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Rynku w Bolesławcu maj – listopad 2018 r. – Zamawiający – Zakład Energetyki Cieplnej w Bolesławcu
 • Budowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków wielorodzinnych przy ul. Marynarskiej, Torowej w Legnicy w systemie zaprojektuj i wybuduj maj – wrzesień 2018 r. – Zamawiający – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy
 • Przebudowa ulic: Morcinka, PCK, Przyjaciół Żołnierza, Krótkiej, Konopnickiej wraz z przebudową oświetlenia i uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w Lwówku Śląskim sierpień – listopad 2018 r.- Zamawiający – Gmina i Miasto Lwówek Śląski