• Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy preizolowanych 2 x Ø 114,3 / 200 – 2 x Ø 33,7 / 90 mm od istniejącej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ul. Dymitrowa, Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni .                                                

Kwiecień 2013 r. – Zamawiający – PEC S.A. Bogatynia

 • Odbudowa dróg gminnych o łącznej długości 13,794 km wraz z elementami odwodnienia korony drogi – Olszyna, ul. Górna dz. nr 1185, 1253, 1252, 1247,1251/4, 1257/3

Maj 2013 r. – Zamawiający – Gmina Olszyna

 •   Odbudowa dróg gminnych : 1. Olszyna dz. nr 199 w km 0+000 do 0 +077; 2. Olszyna , ul. Legnicka, dz. nr 1313 w km 0+000 do 0+179; 3. Olszyna, ul. Mickiewicza, dz. nr 933 .

Wrzesień 2013 r. – Zamawiający – Gmina Olszyna

 •   Odbudowa dróg gminnych o łącznej długości 13,794 km wraz z elementami odwodnienia korony drogi : 1) Olszyna , ul. Górna , dz. nr 1185, 1253, ,1252,1247

Listopad 2013 r. – Zamawiający – Gmina Olszyna

 •  Budowa i remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie osiedla mieszkaniowego – Osiedle Fabryczna w Lubaniu.

Marzec 2014 r. – Zamawiający – Gmina Miejska Lubań

 •   Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kostrzyna – etap I

Marzec 2014 r. – Zamawiający – Gmina Zgorzelec

 •  Usługa w zakresie wykonywania czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia dróg, ulic i placów na terenie Gminy Mirsk w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym

Maj 2014 r. – Zamawiający – Gmina Mirsk

 •   Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej

– ulicy Warszawskiej wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej od strony ulicy Mostowej w Lubaniu

Lipiec 2014 r. – Zamawiający – Gmina Miejska Lubań

 •   Odbudowa drogi Olszyna ul. 3-go maja , dz. nr 933,1059,1056/10, 942 w km 0+000 – 0+943 (powódź lipiec 2012r.) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Olszynie – II etap.

Wrzesień 2014 r. – Zamawiający – Gmina Olszyna

 •   Wymiana lamp oświetlenia drogowego wraz z przewodami zasilającymi

na ul. Chopina w Zgorzelcu

Październik 2014 r. – Zamawiający – Gmina Miejska Zgorzelec

 •   Odbudowa drogi Olszyna ul. 3-go Maja , dz. nr 933,1059,1056/10, 942 w km 0+000 – 0+943 (powódź lipiec 2012r.) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Olszynie – II etap.

Grudzień 2014 r. – Zamawiający – Gmina Olszyna

 •   Budowa systemu zapatrywania w wodę miejscowość Mściszów – stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa etap II

Luty 2015 r. – Zamawiający – Gmina Lubań

 •   Kanalizacja sanitarna w Tylicach – Etap II – zadanie nr 3 .

Marzec 2015 r. – Zamawiający – Gmina Zgorzelec

 •   Odbudowa dróg gminnych : 1) Olszyna, ul. 1-go Maja / Skłodowskiej , dz. nr 1379/14, 1379/1, 5/4, 120/5, 124, 126 w km 0+000 do 1+676

Lipiec 2015 r. – Zamawiający – Gmina Olszyna

 •  Odbudowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej ul. Poniatowskiego etap I – sieć kanalizacji sanitarnej o długości 930 m , etap II odbudowa nawierzchni ul. Poniatowskiego, odbudowa ul. Górniczej w Porajowie – etap I sieci ogólnospławnej ul. Górnicza.

Lipiec 2015 r. – Zamawiający – Gmina Bogatynia

 •   Przebudowa drogi nr 103548 D ( Różyniec_Skrzyżowanie A4)

Marzec 2016 r. – Zamawiający – Gmina Gromadka

 •   Budowa drogi ul. Herberta wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Kwiecień 2016 r. – Zamawiający – Gmina Miejska Bolesławiec

 •   Przebudowa sieci cieplnej DN40 – Dn250 wraz z przyłączami rej. ul. Gwiaździstej długość dz. 796mb. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Głogowie”

Czerwiec 2016 r. – Zamawiający – WPEC Legnica S.A.

 •  Budowa dróg dojazdowych do garaży – Osiedle Piast w Lubaniu

Sierpień 2016 r. – Zamawiający – Gmina Miejska Lubań

 •   Przebudowa drogi : 1. Olszyna dz. nr 1049, 2. Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach zadania : Przebudowa drogi Biedrzychowice dz. nr 20, 3. Remont drogi wewnętrznej w ramach zadania : Przebudowa drogi Olszyna dz. nr 1240, 4. Przebudowa drogi Olszyna dz. nr 785/16 , 5.Remont drogi wewnętrznej w ramach zadania pn. Przebudowa drogi – Olszyna dz. nr 1057,

Wrzesień 2016 r. – Zamawiający – Gmina Olszyna

 •   Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Kraszewskiego oraz w ulicy Wrzosowej w Chojnowie

Wrzesień 2016r. – Zamawiający – Gmina Miejska Chojnów

 •   Odbudowa dróg : 1. Olszyna Dolna dz. nr 55,56; 2.Olszyna Dolna dz. nr 11; 3. Olszyna Dolna dz. nr 113, 112.

Październik 2016 r. – Zamawiający – Gmina Olszyna

 •   Przyłączenie do sieci cieplnej obiektu sportowego – Stadionu Sportowego im. Orła Białego w Legnicy

Październik 2016 r. – Zamawiający – WPEC w Legnicy S.A.